هرگونه ساخت و ساز در حریم بستر رودخانه ممنوع می باشد

به اطلاع عموم شهروندان می رساند با عنایت به ماده ۵۵ و بند ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها و آزاد سازی مسیر  خطر سیل, در همین راستا اقدامات پیشگیرانه از حوادث غیر مترقبه ناشی از سیلاب ، هرگونه ساخت و ساز در حریم بستر رودخانه ممنوع می باشد   و این شهرداری در صورت مشاهده با استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ در جهت آزاد سازی تصرفات بستر و حریم رودخانه ها و نظارت بر اجرای طرح های کنترل سیلاب اقدام خواهد نمود .
لذا شهروندان محترم در نظر داشته باشند از هرگونه ساخت و سازدر این محدوده بدون استعلام و هماهنگی با شهرداری خودداری نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.