پیش نیازهای سند حمل بار شهری (بار برگ) + توضیحات

کلیه خودروهاى عمومى با ظرفیت بالاى ده تن فعال در سراسر شهرهاى کشور موظفند از تاریخ ۹۷/۰۸/۲۰ به ازاى هر حمل بار در سطح شهر نسبت
به اخذ سند حمل بار شهرى (باربرگ) به صورت الکترونیک و از سامانه «باربرگ» اقدام نمایند.
از تاریخ مذکور، سهمیه سوخت خودروهاى شهرى با ظرفیت بالاى ۱۰ تن فاقد سند حمل (باربرگ) به مرور کاهش خواهد یافت.
براى استفاده از نسخه وب یا دریافت نرم افزار موبایلى باربرگ، به نشانى اینترنتى زیر مراجعه و یا با شماره ۷۵۴۹۲۰۰۰-۰۲۱) داخلى ۳ (تماس
حاصل فرمایید.

پیش نیازها:
اخذپروانه فعالیت خودرو از شهردارى
ثبت نام براى پروانه اشتغال راننده در utcms.ir

از ۲۰ آبان ثبت شروع شده است.   سامانه باربرگ : baarbarg.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.