جلسه توجیهی پرسنل در خصوص وظایف و اختیارات

جلسه توجیهی پرسنل شهرداری آشار سه شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۷ ساعت یک در محل ساختمان شهرداری برگزار گردید که هدف آن ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان و حفظ، نگهداری و استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات شهرداری بود.
آقای شیخ زاده سرپرست شهرداری ضمن مکلف نمودن نیروها به انجام وظایف محوله، فرمودند: ضرورت دارد اصولی همچون احساس مسئولیت و امانت داری در الویت باشد چرا که خدمات شهرداری برای مردم است و کم کاری و عدم انجام صحیح آن برابر است با تضییع حقوق شهروندان.
نهایتاً جلسه پس از جمع بندی و تقسیم وظایف و ارائه راهکارها در ساعت دو و نیم به پایان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.