اولین جلسه شهردار شهر آشار با کارکنان برگذار شد


• جلسه ای با هدف ایجاد هماهنگی و همکاری بین پرسنل و همچنین تبیین برنامه ها و استراتژی های مدنظر شهردار به منظور بهبود عملکرد و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری برگذار گردید.
• جناب مهندس کریم زایی شهردار آشار ضمن تشکر از زحمات پرسنل وسرپرستی، ایجاد محلی را برای اخذ بهای خدمات از ماشین آلات عبوری برای شهرداری ضروری و مهم دانسته و فرمودند که مجوزهای لازم از قبل دریافت و بزودی در این خصوص اقدام خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای شهر آشار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.