شرایط تخصیص سوخت ناوگان حمل و نقل بار درون شهری از ابتدای دی ماه ۹۷

 اطلاعیه مهم : شرایط تخصیص سوخت ناوگان حمل و نقل بار درون شهری از ابتدای دی ماه
✅ شرایط تخصیص سوخت ناوگان حمل و نقل بار درون شهری از ابتدای دی ماه به شرح زیر خواهد بود :
۱- داشتن پروانه فعالیت خودرو اجباری است .
۲-  «ثبت نام» در سامانه utcms برای پروانه اشتغال راننده اجباری است اما دریافت پروانه اشتغال فعلاً اختیاری است.
۳- دریافت باربرگ روزانه یا حقیقی برای دریافت سهمیه سوخت اجباری است. ( سهمیه سوخت بر اساس تعداد باربرگ دریافت شده تخصیص داده می شود.)
 تبصره :  از ابتدای دی ماه ( یعنی باید در آذرماه باربرگ دریافت کنند ) تخصیص سوخت ناوگان بار درون شهری تنها بر اساس تعداددریافت باربرگ دریافت شده در هر ماه محاسبه می شود و داشتن پروانه فعالیت برای دریافت سهمیه سوخت کافی نیست.
 در صورت عدم دریافت باربرگ در ماه در چند مرحله سهمیه سوخت آنها کم بخ حداقل ممکن خواهد رسید.
 از این ماه فرایند تخصیص سوخت ناوگان باری بخش درون شهری کاملا مشابه بخش جاده ای و به ازای دریافت سند حمل بار درون شهری (باربرگ) انجام می شود.
نکات مهم :
⬅️ ۱- با اجرایی شدن سامانه باربرگ، سقف سهمیه سوخت قابل دریافت برای هر خودرو درون شهری در هر ماه از مقدار فعلی افزایش یافت.
⬅️ ۲- سهمیه تخصیص داده شده به ازای باربرگ عملکردی است ( پایه نیست ) یعنی در صورت عدم مصرف، سهمیه سوخت کارت آنها مثل قبل از بین نمی رود.
⬅️ ۳- سوخت تشویقی به خودرو دارای باربرگ با راننده دارای پروانه اشتغال داده می شود.
منبع: کانال @UTCMS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.