آغاز عملیات میکس مصالح آسفالت خیابان امام خمینی (ره)، مولوی و حافظ

عملیات میکس و مخلوط مصالح و قیر به منظور آسفالت خیابان های فوق الذکر شروع شد. مصالح مذکور میکس و سپس نمونه هایی جهت آزمایش و کنترل میزان کم یا زیادی قیر به آزمایشگاه آب و خاک ارسال خواهد شد.

عملیات میکس قیر و مصالح آسفالت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.