آموزش ثبت نام «پروانه اشتغال رانندگان حمل و نقل درون شهری»

در ویدیوی زیر روش ثبت نام پروانه اشتغال رانندگی در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری آموزش داده

بیشتر بخوانید

باربرگ، مزیت ها و کارکردهای آن

باربرگ، مزیت ها و کارکردهای آن باربرگ چیست؟ چه کاربردهایی دارد؟ چه کسانی می توانند باربرگ دریافت کنند؟ از کجا

بیشتر بخوانید